Turniej Debat Historycznych.

Dyskusja to znakomita okazja zarówno do zabawy jak i nauki, przekonani o tym uczniowie  II LO chętnie biorą udział w debatach oksfordzkich organizowanych w naszej szkole. Tym razem grupa śmiałków podjęła się trudnego zadania: uczestniczenia w konkursie debat oksfordzkich o tematyce historycznej. II LO w Turnieju Debat Historycznych organizowanych przez IPN  reprezentują:
Ernest Stolf (klasa III c), Oskar Szczawiński i Bartosz Gzyl (klasa II d), Borys Pertkiewicz i Kalina Niedośmiałek (klasa Id).
Nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach doskonalących umiejętności prowadzenia dyskusji i pogłębiających wiedzę historyczną. To była doskonała okazja do kształtowania umiejętności debatowania, dobierania argumentów i  krytycznego myślenia.