Współpraca

30lat2LO

II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie jest objęte patronatem uczelni wyższych.

14 grudnia 2018 II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie zawarło porozumienie o współpracy zWydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentowanym przez Dziekana prof. dr. hab. Konrada Zbigniewa Czerskiego. Tym samym, przyznano naszej szkole patronat Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz stworzono możliwość uczestniczenia naszych uczniów w wykładach popularno-naukowych o tematyce matematycznej i fizycznej wygłaszanych przez pracowników Wydziału. Co więcej, stworzono możliwość uczestniczenia uczniów naszej szkoły w odczytach studenckich kół naukowych działających na Wydziale oraz możliwość udziału uczniów w zajęciach laboratoryjnych. Dopuszczono również możliwość sugerowania władzom Wydziału potrzebnych modyfikacji programów kształcenia celem poprawy przygotowania studentów do pracy w szkole.

AKTUALIZACJA
W związku z reorganizacją struktury Uniwersytetu Szczecińskiego i połączeniem Wydziału Matematyczno-Fizycznego, Wydziału Biologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi w Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dnia 17 maja 2021 roku podpisano aneks do Porozumienia o współpracy pomiędzy Dziekanem Uniwersytetu Szczecińskiego Panem dr Andrzejem Wiśniewskim, a Dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Panem Leszkiem Becelą. Nasza szkoła otrzymała patronat Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

17 grudnia 2018 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie Pana Dyrektora Leszka Beceli z dziekanem Wydziału dr hab. prof. US Zbigniewem Kuniewiczem. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie, a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W myśl tego porozumienia II Liceum Ogólnokształcące zostało objęte patronatem naukowo – dydaktycznym przez Wydział Prawa i Administracji US

15 maja 2019 r. do grona uczelnianych partnerów II Liceum Ogólnokształcącego dołączyła Akademia Sztuki w Szczecinie. To publiczna uczelnia artystyczna, która kształci studentów na czterech wydziałach: Wydziale Edukacji Muzycznej, Wydziale Instrumentalnym, Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów oraz Wydziale Sztuk Wizualnych.


Ponadto współpracujemy z:

Współpraca z Teatrem Polskim w Szczecinie obejmuje głównie prowadzenie zajęć edukacji teatralnej w ramach programu upowszechniania kultury i sztuki. Lekcje teatralne prowadzone są w cyklach dwuletnich dla klas o profilu medialno-prawnym. Nowatorski pomysł został zainicjowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej i realizowany jest nieprzerwanie od roku 1996.

19 listopada 2014 r. w II Liceum Ogólnokształcącym powstał Szkolny Klub Radioastronomii  PZK im. Mikołaja Kopernika SP1KMK. Nasz klub jak i inne szkolne stacje klubowe dzałają pod patronatem Polskiego Związku Krótkofalowców. W ramach działalności klubu odbywają się zajęcia, na których uczniowie  poznają tajniki sztuki operatorskiej. Poza zdobytą wiedzą mają możliwość uzyskania licencji nasłuchowych oraz zdania egzaminu państwowego, upoważniającego do pracy operatorskiej poza stacją klubową. Od strony techncznej i logistycznej wspiera nas PZK Oddział Terenowy 14 z siedzibą w Szczecinie.

1 września 2016 r. po podpisaniu umowy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w II Liceum Ogólnokształcącym powołana została do życia Lokalna Akademia Sieci CISCO. Aktualnie Akademia prowadzi kurs na poziomie CCNA Routing &Switching obejmujący swom programem konfigurację i instalację sieci komputerowych. Uczniowie po zdaniu egzaminów otrzymują międzynarodowy certyfikat Akademii CISCO. Akademia CISCO ma możliwość kształcenia również w takich kierunkach jak programowanie czy systemy operacyjne. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspiera naszą Akademię od strony logistycznej i technicznej.

„AFS jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, opartą na wolontariacie, której głównym celem jest tworzenie bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata poprzez edukację międzykulturową rozwijającą umiejętności interpersonalne i kompetencje globalne.”

II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie w roku szkolnym 2019/2020 nawiązało współpracę z AFS Polska włączając się aktywnie w jego działania i uzyskało status szkoły partnerskiej.

W grudniu 2019r. dyrektorzy II LO w Nowogardzie i  Unity Line Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie podpisali porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu dziennikarskiego o tematyce skandynawskiej

Przydatne Linki

Skip to content