Debata Oksfordzka w II LO

„Należy żałować rozwoju technologii jądrowej podczas II wojny światowej”

Tak postawionej tezy broniła drużyna IIa w składzie:
Michał Głazowski, Piotr Gałecki, Piotr Dołhań i Volodymyr Kolodii.
Argumenty przeciw prezentowała drużyna złożona z uczniów z klasy IId, Id i IIIc: Ernest Stolf, Bartek Gzyl, Kalina Niedośmiałek i Borys Pertkiewicz.
Zmaganiom mówców przysłuchiwali się uczniowie z klasy IIa i IId a funkcję  moderatora i sędziego pełniła Aldona Kopycińska. Trzeba przyznać, że dyskutanci rozwinęli umiejętności swobodnego wypowiadania się i przedstawiania w sposób rzeczowy  i atrakcyjny treści trudnych i faktów naukowych.
Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie drużyny opozycji, którzy umiejętności debaty szlifowali podczas wojewódzkiego konkursu: według sędziego debatę wygrała drużyna z klas Id, IId i IIc.  Natomiast publiczność przekonały wypowiedzi i argumenty przeciwników rozwoju technologii jądrowej (31 głosów) natomiast za głosowało 14 uczniów.