Turniej Debat Historycznych

Uczniowie klas humanistycznych II LO wzięli udział w Turnieju Debat Historycznych organizowanych przez IPN. Grupa śmiałków, która podjęła się tego zadania to:
Ernest Stolf (klasa III c), Bartosz Gzyl (klasa IId), Borys Pertkiewicz i Kalina Niedośmiałek z klasy IId.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach kształtujących umiejętności dobierania argumentów, uczących reguł dyskusji i pogłębiających wiedzę historyczną. W kwietniu w budynku ZCDN w Szczecinie odbył się regionalny Turniej Debat Historycznych. W zmaganiach na argumenty według zasad debaty oksfordzkiej uczestniczyło 8 drużyn reprezentujących szkoły z województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy debatowali nad trudnymi tezami:

 • Postanowienia „Okrągłego Stołu” z 1989 r. odpowiadały polskiej racji stanu.
 • Nielegalne organizacje młodzieżowe na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 przyniosły młodzieży więcej zysków niż strat w okresie PRL
 • Podpisanie przez generała Sikorskiego układu Sikorski-Majski w 1941 roku było błędem.
 • Należy żałować rozwoju technologii jądrowej podczas drugiej wojny światowej.
 • Reforma monetarna Grabskiego to największy sukces gospodarczy II RP.

  Tezy wymagały przygotowania się do tematu na poziomie wręcz akademickim. Drużyna II LO nie zawiodła, choć byliśmy debiutantami to wygraliśmy debatę na temat rozwoju technologii jądrowej.  Bardzo udany występ zaliczyli wszyscy nasi reprezentanci debatując pod surowym okiem sędziów. Zmierzyli się ze stresem, zdobyli doświadczenie związane z publicznym występem, otrzymali wiele dobrych rad od  sędziów na poczet przyszłych występów.

  Według słów uczestników turnieju:
 • „debaty oksfordzkie pomogły mi zdobyć pewność siebie, przełamałam strach i występowałam z coraz większą odwagą”,
 • „nauczyły mnie budowania argumentacji”
 • „podczas przygotowania się do debaty zdobyłem wiedzę i ciekawe informacje na różne tematy”,
 • „była to ciekawa przygoda i zabawa”.

  Podsumowując debaty oksfordzkie mogą nas otworzyć na nowe nieznane nam tematy i przy tym jest to dobra zabawa.