Kinga Lewandowska, uczennica klasy IVc, uzyskała Dyplom Finalistki XXII Olimpiady Znajomości Afryki.

11 kwietnia 2024 roku odbyły się zawody centralne XXII Olimpiady Znajomości Afryki, zorganizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na zlecenie MEN. Do Oblackiego Centrum Młodzieży pod Częstochową przyjechało 75 finalistów reprezentujących wszystkie województwa. Województwo zachodniopomorskie reprezentowała Kinga Lewandowska,  która pokonała uczniów najlepszych szkół z województwa i została laureatką etapu okręgowego Olimpiady.
Sukces Kingi jest tym większy, że Olimpiada wymaga szczegółowej wiedzy z różnych przedmiotów: geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, religii. Konkurencja jest duża ponieważ laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki są przyjmowani na prestiżowe uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego, w tym na prawo, psychologię i inne kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kinga oprócz satysfakcji, że znalazła się wśród najlepszych w całym kraju znawców kontynentu afrykańskiego, uzyskała wymarzony indeks na studia.