Zajęcia profilaktyczne

W dniach 6 i 7 lutego uczniów klas pierwszych i drugich naszego liceum odwiedziła st.sierż  Anna Margas z komisariatu Policji w Nowogardzie. Głównym tematem spotkań z młodzieżą była odpowiedzialność karna i prawna oraz związane z nią cyberbezpieczeństwo. Uczniowie dowiedzieli się czym jest czyn karalny i przestępstwo jako forma wykroczeń. Mogli dowiedzieć się również czym jest demoralizacja nieletnich, jak się przejawia oraz jakie środki zaradcze mogą być stosowane przez szkołę i sąd w takich przypadkach. Jako powtórka wiadomości odbyła się rozmowa na temat przemocy i cyberprzemocy oraz konsekwencji prawnych i emocjonalnych z nią związanych. Tego typu zajęcia profilaktyczne są na stałe wpisane w program wychowawczo – profilaktyczny naszej szkoły, a pozytywny odbiór uczniów pokazuje jak ważne znaczenie mają dla młodzieży.
K.W.