Wymarzony zawód

Jak właściwie pokierować swoim życiem i zdobyć wymarzony zawód? Między innymi na takie pytania uczniowie klas IV szukali odpowiedzi podczas spotkania z przedstawicielami Komisariatu Policji z Nowogardu. Zapoznali się z charakterystyką pracy, etapami rekrutacji i kryteriami, jakie musi spełnić przyszły kandydat na policjanta. Na spotkaniu zgromadzonym uczniom zaprezentowano różne aspekty służby w tej formacji. 
R.Sz.