Narodowe Święto Niepodległości

Miejcie nadzieję…Miejcie odwagę…

Narodowe Święto Niepodległości to chwila radości, ale także zadumy i refleksji. Listopad to miesiąc szczególny dla naszego narodu – symbol wolności i niewoli.

Przypominając tamte wydarzenia uhonorowaliśmy bohaterów zrywów i walk narodowowyzwoleńczych, dzięki którym dziś cieszymy się z wolnej Polski.
AS, IP