Debata oksfordzka w II LO.

„Mówić to mało, trzeba mówić do rzeczy”.

To wyjątkowa umiejętność: w kilka minut przedstawić wypowiedź pełną treści, logiczną, wypełnioną wiedzą i atrakcyjną w formie. Debata oksfordzka pozwala kształtować te umiejętności. Każdy z mówców, zarówno opowiadających się za tezą jak i przeciw tezie, ma określony czas wypowiedzi i zadanie do wykonania.
Uczniowie z klas drugich, pod kierunkiem Aldony Kopycińskiej, przygotowali i przeprowadzili debatę na temat: „Kara śmierci powinna zostać przywrócona”
Stronę propozycji prezentowali uczniowie klasy II a:
Piotr Dołhań, Piotr Gałecki, Michał Głazowski
Stronę opozycji uczniowie klasy IId:
Bartosz Gzyl, Oskar Szczawiński, Amelia Kosmowska
Za najlepszych mówców debaty zostali uznani: Piotr Dołhań i Oskar Szczawiński.
Zmaganiom mówców przysłuchiwali się uczniowie klasy I d i I c. Temat debaty wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy, którzy mieli możliwość wypowiedzieć się  na temat kary śmierci,  zadać pytanie stronom a wreszcie zagłosować za lub przeciw propozycji (wygrała strona propozycji).
Celem naszej debaty było przede wszystkim zachęcenie młodych osób do debatowania, włączenie w  społeczne dyskusje, zwłaszcza w gorącym okresie prawyborów parlamentarnych, które odbyły się w naszej szkole, wzbudzenie refleksji nad ważnymi dla nich i dla całego społeczeństwa problemami. Dzięki debatom uczymy się spierać inteligentnie i kulturalnie, stanowczo ale z szacunkiem dla swoich adwersarzy. Debaty oksfordzkie uczą pluralizmu, logicznego myślenia i tego, że jest wiele pytań, na które istnieje więcej niż jedna definitywna odpowiedź.
Aldona Kopycińska