Wyniki matury 2024

Do sesji maturalnej maj 2024 w IILO przystąpili tegoroczni absolwenci – 72 osoby. Zdawalność egzaminu maturalnego wynosi 97% i tylko dwie uczennice przystąpią do egzaminów poprawkowych w sierpniu 2024 (każda będzie zdawała jeden egzamin).
Średnie wyniki prezentujemy na wykresach, są one wyższe od średnich gminy, powiatu, województwa a nawet kraju.
Gratulujemy naszym absolwentom i życzymy pozytywnych wyników w rekrutacji na studia.

Przedmiot II LO
w Nowogardzie
woj. zachodniopomorskie Kraj
Język polski 63% 61% 61%
Matematyka 73% 60% 63%
Język angielski 88% 78% 78%

Szegółowe zestawienie wyników