Projekt „pierwsi do pomocy”

W okresie 2024-04-01 : 2024-06-10 grupa nieformalna pod opieką stowarzyszenia Football Nowogard zrealizowała cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wśród uczniów m.in. II LO w Nowogardzie pt. Pierwsi do pomocy. Projekt został objęty dofinansowaniem w ramach programu Społecznik 2022-2024. Program zainicjowany Przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Celem projektu jest ochrona zdrowia mieszkańców gminy Nowogard poprzez szkolenia z pierwszej pomocy i ochrony zdrowia psychicznego wśród młodzieży i dzieci w gminie Nowogard. Projekt realizowany był w II LO w Nowogardzie przez zespół: Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Pana Szymona Pilipczuka i nauczycieli: Pani Wiolety Pilipczuk oraz Pana Macieja Kasprzaka. W ramach projektu około 100 dzieci i młodzieży nabyła wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, aktywnie zachęcała i przeszkoliła rówieśników ze swoich klas wraz z nauczycielami i ratownikiem z zakresu ochrony zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia były rozwijające i prowadzone na temat szeroko rozumianej pomocy dla drugiego człowieka. Uczestnicy zajęć przeszli 10 godzinne szkolenie z ratownikiem KPP oraz kilkugodzinne warsztaty z psychologiem. Zajęcia dot. m.in. udzielania pomocy rówieśnikom w trudnych sytuacjach, również wsparcia psychicznego itp. Do udziału w projekcie zaproszono również młodzież z Ukrainy. W ramach zajęć dzieci i młodzież stworzyli plakaty, zachęcające do zdrowego trybu życia. Młodzież przeprowadziła kampanie prozdrowotną w szkole i poza nią. Uczestnicy projektu wręczyli również mieszkańcom Nowogardu przygotowane przez siebie ulotki zachęcającego do badań i zdrowego trybu życia. Ponadto dzieci i młodzież przeprowadzili również działania związane z ochroną zdrowia psychicznego zwłaszcza wśród młodzieży. Zakupiony z projektu sprzęt został wykorzystany w celach szkoleniowych młodzieży i będzie służył do dalszego szkolenia w zakresie ochrony zdrowia wśród młodzieży.
Projekt zakłada: po pierwsze podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie ochrony zdrowia oraz po drugie uwrażliwienie młodego społeczeństwa na ochronę zdrowia i życia lokalnej społeczności.
W.P.
#PomorzeZachodnie #ProgramSpołecznik #społecznik #KARR