W plenerze z Janem Kopycińskim – Historia Ziemi Nowogardzkiej

Spotkanie młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego z historykiem Janem Kopycińskim 13 maja 2024 przyniosło bogate spojrzenie na przeszłość naszego miasta. Poznaliśmy nie tylko daty i fakty, ale także barwną panoramę wydarzeń i ludzi, którzy tworzyli historię Nowogardu. Pan J. Kopyciński niezwykle ciekawie opisał nam nowogardzkie budynki, ich znaczenie dla życia mieszkańców oraz transformacje, jakim uległy na przestrzeni wieków.
Dzięki bogatej wiedzy Pana J. Kopycińskiego zyskaliśmy wgląd w historię naszego miasta, oraz poczucie więzi z przeszłością, które zdecydowanie inspiruje do dalszego poznawania i pielęgnowania lokalnego dziedzictwa.