ECDL

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.

Uzyskanie 3 dowolnych certyfikatów z zakresu ECDL BASE lub ECDL STANDARD będzie skutkowało podniesieniem o 1 oceny z informatyki

Pomocą do przygotowania do egzaminów są Sylabusy dostępne na stronie Do pobrania

Dodatkowe informacje o procedurach na stronie ECDL

Istnieje możliwość zorganizowania w Nowogardzie szkolenia poza II Liceum – ok. 40 godzin przed egzaminem.