Stypendyści Prezesa Rady Ministrów zostali nagrodzeni

Menu

Przydatne linki

(treść artykułu ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie) 29 listopada br., w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu uczestniczyli: Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, wicewojewoda Tomasz Wójcik, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak oraz wicekurator Bogusław Ogorzałek.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 przyznawane są na podstawie osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2021/2022. Podczas wtorkowej uroczystości nagrodzonych zostało łącznie 256 uczniów z województwa zachodniopomorskiego (155 w Szczecinie i 101 w Koszalinie).

Stypendium PRM przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Wśród laureatów był Karol Kosakiewicz uczeń klasy IIIA,

Accessibility Toolbar