Tajemnice skrywane w jeziorze

Menu

Przydatne linki

Kolejny raz wzięliśmy udział w warsztatach ekologicznych, które zostały zorganizowane przez Klub Żeglarski KNAGA w ramach zadania publicznego „Cała wstecz nie tylko dla słomek”. W tegorocznym projekcie wzięli udział uczniowie z klasy IIIBP. Warsztaty rozpoczęły się 8 czerwca 2022 roku nad Jeziorem Nowogardzkim. Zajęcia o charakterze praktycznym prowadził  dr Grzegorz Michoński z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Limnologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem przeprowadzonych zajęć była ocena jakości wody w zbiorniku za pomocą profesjonalnego sprzętu. Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej części badaliśmy właściwości fizyczne wody. W tym celu wypłynęliśmy na wody jeziora i samodzielnie sprawdzaliśmy pH, przejrzystość i natlenienie zbiornika wodnego, jego temperaturę i przewodnictwo elektryczne. Każdy z nas mógł obserwować organizmy żyjące w jeziorze. W trakcie zajęć pobraliśmy próbki wody do badania mikroskopowego fauny zamieszkującej jezioro oraz określenia parametrów chemicznych wody. Przed wypłynięciem odbyliśmy krótkie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa na wodzie, a prowadzący spotkanie zapoznał nas z tematyką zajęć.

W drugiej części warsztatów zajęliśmy się badaniem właściwości chemicznych jeziora.

15 czerwca w murach Uniwersytetu Szczecińskiego badaliśmy zawartość fosforanów, azotanów i amonu w pobranych próbkach wody oraz jej twardość. Dodatkowo pod binokularem obserwowaliśmy bezkręgowce zamieszkujące Polskę. Poza tym, korzystając z klucza, nauczyliśmy się rozpoznawać gatunki ślimaków. Najwięcej gatunków ślimaków rozpoznała Kinga Kamińska.

W trakcie zajęć zadawaliśmy mnóstwo pytań, na które uzyskiwaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Mogliśmy również zobaczyć gatunki rzadko występujące w naszym rejonie.

Dziękujemy organizatorom i pracownikowi Uniwersytetu Szczecińskiemu za poświęcony nam czas i cenne wskazówki.

Karolina K. (IIIB)

Accessibility Toolbar