Dzień Języków Obcych

Menu

Przydatne linki

W ramach Dnia Języków Obcych uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez nauczycieli języków obcych w dniach 01-03 czerwca 2022.
Wydarzenie to miało na celu zwrócenie uwagi na bogactwo języków w Europie, jak również promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako dobro, które należy rozwijać i pielęgnować.

Nauczyciele języków obcych starali się urozmaicić ofertę prowadzonych zajęć, poprzez co nasi uczniowie:

  • rozwiązywali quiz dotyczący różnych języków występujących na świecie oraz rywalizowali w konkursie angielskich łamańców językowych,
  • brali udział w warsztatach pisania cyrylicą, prowadzonych przez Sofiia Dryha, która zaprezentowała alfabet ukraiński,
  • ćwiczyli połamańce językowe, bawili się grami językowymi o tematyce europejskiej, poszerzali świadomość językową doskonalili umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz nabywali umiejętności posługiwania się podstawowymi zwrotami w innych językach obcych
    uczestniczyli w warsztatach na temat twórczości Shakespeare,
  • przygotowywali plakaty ze zwrotami komunikacyjnymi różnych języków świata,
  • rozwiązywali quizy o krajach DACHL,
  • pracowali ze słownictwem niemieckich piosenek,
  • degustowali niemieckie słodycze
  • przeprowadzili karaoke do wybranej piosenki w 25 językach

Zajęcia te żywo zainteresowały uczniów i sprawiły ogromną przyjemność . W przyszłości chcemy kontynuować takie spotkania z językami obcymi.

Accessibility Toolbar