Sprzątanie świata 2021

Menu

Przydatne linki

Myślę, więc nie śmiecę.

Sprzątać…? Czy nie sprzątać…? To już jest dwudziesty ósmy raz, kiedy nasza szkolna społeczność przyłącza się do międzynarodowej kampanii Clean up the World, odbywającej się na całym świecie zawsze w trzeci weekend września. W piątek, zaopatrzeni w jednorazowe rękawice i wyposażeni w worki do segregacji odpadów, aktywnie wzięliśmy udział w wielkiej wspólnej lekcji poszanowania środowiska. Tego dnia szczególnie uświadamiamy sobie, że zaśmiecamy środowisko bez refleksji, a wyrzucane odpady stanowią ogromne zagrożenie zarówno dla natury, jak i każdego z nas. Promujmy zatem nieśmiecenie! Inicjujmy działania, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko! Szukajmy sposobów na zminimalizowanie ilości produkowanych śmieci w naszych gospodarstwach domowych. Segregujmy śmieci poprawnie! Po prostu, dbajmy o nasze i przyszłych pokoleń zdrowie

KD

Accessibility Toolbar