Polskie Państwo Podziemne – konkurs IPN

Menu

Przydatne linki

Maciej Śmiałowski, uczeń klasy II AG zajął pierwsze miejsce w konkursie internetowym na temat Polskiego Państwa Podziemnego organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. W konkursie wzięło udział 98 uczestników. Maciej uzyskał maksymalną ilość punktów w najkrótszym czasie. Gratulujemy!

Warto przypomnieć.

W kraju nie umilkły jeszcze ostatnie strzały żołnierzy Wojska Polskiego w nierównym boju z dwoma agresorami, gdy rozpoczęła się walka podziemna z nimi. 27 września 1939r., w przededniu podjęcia decyzji o zakończeniu obrony Warszawy, gen. Michał Tokarzewski – Karaszewicz przystąpił do tworzenia organizacji konspiracyjnej pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski. Wkrótce, 13 listopada 1939r., gen Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej jako organizację wojskową o charakterze apolitycznym i ogólnonarodowym, z siedzibą w Paryżu. Stanowisko komendanta ZWZ objął gen. Kazimierz Sosnkowski. Dowódcą na terenach okupowanych przez Niemcy został płk Stefan Rowecki, na obszarze okupacji sowieckiej zaś – gen. Tokarzewski – Karaszewicz. Po ewakuacji rządu RP do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940r. komendantem na cały okupowany kraj został Rowecki, mianowany generałem. To Roweckiemu, który do historii polskich zmagań o niepodległość przeszedł pod pseudonimem „Grot”, przypada zasługa bycia twórcą i dowódcą –podziemnego wojska – Armii Krajowej, która powstała zimą 1942r.

Pełne patriotyzmu i poświęcenia zaangażowanie oraz zdolności organizacyjne dziesiątków tysięcy Polek i Polaków doprowadziły z czasem do zbudowania Polskiego Państwa Podziemnego, na które składał się pion wojskowy, polityczny i administracyjny oraz cywilny. Z uwagi na rozbudowane struktury, które objęły całe terytorium II Rzeczpospolitej oraz zakres prowadzonych w konspiracji prac, Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w skali europejskiej.

Accessibility Toolbar