Jakie tajemnice kryje Jezioro Nowogardzkie?

Menu

Przydatne linki

Kolejny już rok nasza szkoła uczestniczy w projekcie ekologicznym pod hasłem „Cała wstecz nie tylko dla słomek”, którego  celem jest badanie czystości Jeziora Nowogardzkiego. W tegorocznym projekcie wzięli udział uczniowie z klasy IIBG, warsztaty odbyły się 11 i 16 września 2020 roku. Organizatorem zajęć był Klub Żeglarski KNAGA, a opiekę merytoryczną sprawował dr Grzegorz Michoński z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Limnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie badali właściwości fizyczne wody – pH, zawartość tlenu, przewodnictwo elektryczne i temperaturę. Ta część warsztatów realizowana była nad jeziorem w Nowogardzie. Młodzież poruszała się po zbiorniku wodnym katamaranem. W trakcie zajęć pobrane zostały również próbki wody do dalszych badań. W warunkach laboratoryjnych, na terenie uniwersytetu,  młodzież samodzielnie oznaczała zawartość  fosforanów, azotanów i amonu w pobranych próbkach. Uzyskane wyniki pozwoliły dokonać oceny stanu czystości akwenu. W trakcie zajęć wysłuchano krótkiego wykładu na temat stanu wód w Polsce, a następnie, pod binokularem, prowadzono obserwację drobnych bezkręgowców. Poza tym uczennice korzystając z klucza nauczyły się rozpoznawać gatunki zwierząt. Miały również okazję zobaczyć te gatunki, które rzadko występują w naszym regionie.  

Udział w warsztatach był dla młodzieży ciekawym doświadczeniem i pozwolił pogłębić zainteresowania w zakresie ochrony natury i środowiska.  

Dziękujemy organizatorom i pracownikowi Uniwersytetu Szczecińskiemu za poświęcony nam czas i cenne wskazówki.

Accessibility Toolbar