Wyniki matur 2020

Menu

Przydatne linki

W bieżącym roku 79 absolwentów ukończyło naukę w II LO, wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego. Nie ma ucznia, który nie zdał egzaminu maturalnego. 74 uczniów otrzymało świadectwo dojrzałości, 5 uczniów jest uprawnionych do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 8 września o godzinie 14.

Zdawalność egzaminu maturalnego w pierwszym terminie wynosi 93,7%.

Średnie wyniki z egzaminów na poziomie podstawowym prezentujemy na wykresie. W porównaniu z powiatem, województwem i krajem nasza szkoła uzyskała najwyższe średnie wyniki.


Wyniki matur w szkołach w powiecie goleniowskim.

Tabelę opracowano na podstawie artykułu ”Matury w powiecie” w Gazecie Goleniowskiej i własnych danych.

Accessibility Toolbar