Profilaktyka w klasach pierwszych

Menu

Przydatne linki

W dniu 29 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie odbyły się zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pana Leszka Kurdybachę z Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa. Podczas zajęć poruszono temat cybeprzemocy, uzależnienia od środków psychoaktywnych, nikotyny, oraz fonoholizmu. Prowadzący swą otwartą i pozytywną postawą w przystępny sposób przekazywał  tak bardzo bliskie a zarazem niebezpieczne dla młodego człowieka treści.

K.W

Accessibility Toolbar