Matura 2020

Wybrane informacje dotyczące egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2019/2020.

Komplet dokumentów jest dostępny na stronie OKE Poznań.


Wyniki egzaminu maturalnego – 11 sierpnia 2020.

Terminarz egzaminu maturalnego.

Sale egzaminacyjne i warunki BHP.

Informacja o sposobie zdawania egzaminu maturalnego.

Informacja dla absolwentów i rodziców.

Przybory na egzaminie maturalnym.

Dostosowania warunków zdawania egzaminu maturalnego

Informatyka na egzaminie maturalnym.