Matura 2021

Zmiany w wymaganiach dotyczące egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w sesji wiosennej w roku szkolnym 2020/2021.

Zmiany w egzaminie maturalnym w sesji wiosennej 2021.
Język polski – poziom podstawowy,
Matematyka – poziom podstawowy,
Język obcy – poziom podstawowy,
Przermioty na poziomie rozszerzonym.

Komplet dokumentów dotyczący wszystkich przedmiotów jest dostępny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Język polski
Informator
Aneks 2021

Matematyka
Informator
Aneks 2021

Język angielski
Informator
Aneks 2021

W każdym aneksie na ostatniej stronie podane są zadania, które z powodu niezgodności treści zadania z wymaganiami egzaminacyjnymi są anulowane z informatora.