Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

19 lutego 2019r., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wyróżniony tam został uczeń naszego liceum Mikołaj Wąsik z klasy IIIa.

W uroczystości uczestniczyli Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.